Rotfräsning

Rotfräsning tar man till när rötter från träd har trängt in i avloppsledningen. Man fräser bort rötterna med kätting. Rotfräsning löser problemet med inträngande rötter, temporärt, under ett till två år. Kan utföras som provisorisk lösning en eller ett par gånger, sen är det risk att rören går sönder. När rotfräsning utföres vet man att man måste budgetera, för att gräva upp röret, eller göra en relining.

Gamla rör, ofta tillverade i gjutjärn, eller betong, vittrar sönder med tiden.

Efter en rotfräsning och relining finns ej längre någon spricka eller öppning i röret som roten kan ta sig in i.