Dränering

Vi spolar och gör rent dräneringsrören. Blir det stopp i ett dräneringsrör, finns risken att det leder till fuktskador i grund och väggar.

Vi rensar dräneringsrören, för att förebygga fuktskador i källare, väggar och bottenplatta.