Garagespolning

Stockholms Avlopssanering AB utför även spolning av golv och väggar i Garage. Garagespolning avslägsnar oljefläckar och sot som kommer från avgasrör. Självklart uförs samtidigt rensning av avlopp.