Garantier – giltighet

Garantierna omfattar den eller de delarna av rören som vi spolat.

Panik/jourstopp
Gäller 3 månader

Villa – total spolning
1 års garanti

Brf total spolning
2 års garanti

Kök
Gäller i kök under iakttagande av normal aktsamhet. inga mängder fett eller oljor ska spolas ner i avloppet.

Badrum/WC
Toalett, garanti gäller: det enda som ska spolas ner i WC-avloppet är toalettpapper och det som kroppen levererar, ingenting annat.

Garantin gäller EJ:
Om Ni efter min spolning använder propplösare/kaustiksoda. Detta beroende på att det förstör rören och ställer till med mera problem i systemet.

Garantier

Villor:

Totalspolning, 1 års garanti.
Panikspolning/jourstopp 3 månaders garanti, på den spolade delen.

Bostadsrättsföreningar.

2 års garanti på helspolning
Panikspolning/jourstopp: 3 månaders garanti