Garantier avlopp

Vatten, VVS, rör och infrastruktur i en fastighet är viktiga ting – inte minst ekonomiskt. Därför ser vi till att du får trygg, stabil garanti på dina åtgärder, installationer och reparationer.

Garantierna omfattar den eller de delarna av rören som vi spolat.