Garantier avlopp

Garantierna omfattar den eller de delarna av rören som vi spolat.