Akut stopp – jour

Har Du fått akut stopp i avlopp i t ex kök, WC, badrum, så kommer vi och rensar.

Dagtid vardag 07 – 16
Vanliga dagsspolningar av avloppsrör i Stockholm mellan 07 – 16, har vi ett fast pris på. Detta inkluderar framkörning och själv arbetet. Avgår rotavdrag.

Övrig tid – jourberedskap dygnet om
Stockholms Avlopssanering AB har jour dygnet om för att åtgärda stopp i avlopp och andra akuta problem med avloppsrör i Stockholm. För detta har vi också ett fast pris. Inkluderar framkörning och en timmes arbete på plats.

Garanti
Inkluderar tre månaders garanti på den del av röret som är spolad.