Stamspolning

Stamspolning utföres vid behov. Som underhåll bör stamspolning utföras regelbundet åtminstone vart 10:e år.

Avlopsstammar kan delas in i tre delar, i ordning som följer:

Stickledning

Ledningen som går från lägenheten kallas stickledning, den bör spolas vart 6.e år.

Vertikal stam

Där stickleningen slutar, ansluter den till vertikala stammen, som bör spolas vart 10:e år.

Samlingsledning

Den vertikala stammen ansluter till samlingsledningen, som bör spolas vart 6:e år, det är i denna som problemen ansamlas.

Vi större problem med exempelvis mycket fettansamling, så kan man spola rent med hetvatten. Vi jobbar i områdena Norrtälje, Åkersberga och Sollentuna med omnejd.