Relining

Renovera dåliga rör! Relining, eller stamrenovering, kan med rätt metod utföras även på rör i mycket dåligt skick. För att utföra relining, eller stamrenovering anlitar vi en underentreprenör.

Relining kan göras på två sätt. Den ena metoden innebär att man ”målar” rören invändigt, man sprutar in gummiepoxifärg (denna metod är inte något vi rekommenderar). Om man använder denna metod, är det mycket viktigt, att man vid stamrensningar, inte använder för högt tryck, för då kommer beläggningen att skadas, rören kommer börja rosta och snart får man läckage.

Den metod vi förespråkar är den som använder en ”strumpa”. För att beskriva det med lekmannens ord, så bygger man upp ett plaströr på insidan. Det ”nya” röret skapas genom att man använder en strumpa, som man blåser upp med en ”ballong”. Ballongen som är på insidan av strumpan, trycker ut glasfiberplasten, som kommer att täcka och isolera alla sprickor, håligheter och skarvar. Glasfiberplasten får sedan härda under ett dygn. Den här typen av relining, eller stamrenovering, kan man utföra, näst intill oavsett hur dåligt skick rören är i. Om det finns hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av rörledningen, så utgör detta med andra ord inget hinder, för att utföra den här sortens relining.

Relining/stamrenovering ger en livslängd som är längre än den man får efter ett tradioneltt stambyte.

Dagens nya rör håller inte lika länge som de gamla. Gjutjärnsrör från 1900-talet fram till någonstans runt 1970, hade en tjocklek på 6 – 9 milimeter. Idag är rörtjockleken 3, 5 milimeter med en expoximålning på insidan. Dessa rör har en mycket god hållbarhet, så länge man inte gör några ingrepp på dem. Så fort man har sågat i rören, för att till exempel göra en ny anslutning, eller passbit, så blottas metallen/järnet och röret kan rosta sönder/igenom på så kort tid som fem år.

90% av stambytena görs i förtid, ofta 10 år tidigare än vad som skulle behövas. Tradionellt stambyte görs med 10 års garanti. På grund av de nya sortens rör som används, så kan det, om det vill sig illa, vara dags för ett nytt stambyte, redan efter garantitidens utgång.