Tjänster

Stockholms Avloppssanering AB utför högtrycksspolning av avlopp, spolning av avlopp, åtgärdar stopp i avlopp, gurgel i avlopp, dålig lukt från avlopp och dålig avrinning i kök. Vi hjälper till med byte av vattenlås, åtgärdar stopp i handfat, golvbrunnar samt utför underhåll av avlopp i fastigheter. När avloppet börjar gurgla så är det en viktig varningssignal för att det är dags för en avloppsrensning. Detta föregår ett stopp i avloppet och om man inte åtgärdar det riskerar man en vattenskada!

trunk

Tjänster för avloppsrensning nedan avser villor, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. I viss utsträckning arbetar vi även mot företags- och industrifastigheter.

Klicka på “Visa alla” längst ner för att kunna scrolla hela sidan.

Upp

Akut stopp i avlopp – jour dygnet om!

Har Du fått akut stopp i avlopp i t ex kök, WC, badrum, så kommer vi och rensar.

Dagtid vardag 07 – 16
Vanliga dagsspolningar av avloppsrör i Stockholm mellan 07 – 16, har vi ett fast pris på. Detta inkluderar framkörning och själv arbetet.  Avgår rotavdrag.

Övrig tid – jourberedskap dygnet om
Stockholms Avlopssanering AB har jour dygnet om för att åtgärda stopp i avlopp och andra akuta problem med avloppsrör i Stockholm. För detta har vi också ett fast pris. Inkluderar framkörning och en timmes arbete på plats.

Garanti
Inkluderar tre månaders garanti på den del av röret som är spolad.

Upp

Avloppssanering

Vi åtgärdar alla förekommande problem som kan uppstå i avlopp. Det kan vara akuta stopp, dålig avrinning, problem med dålig lukt, med mera. För specifikt område, se flikförteckning tll vänster.

Upp

Rörinspektion med kamera

Vi utför rörinspektion med kamera, vi filmar insidan av avloppsrören, för att konstatera om det finns skador, eller enbart behov av rengöring. Om Ni begärt filming av rören, så erhåller Ni filmen på ett USB-minne.

Upp

Vattenprovtagning

Behöver du genomföra en vattenprovtagning rekommenderar jag dig att använda www.vattenprovtagning.se

Det är alltså Mikrolab Stockholm AB som står bakom vattenprovtagning.se.

Det andra priser för om tex du tar proverna och skickar in. Men skicka kunderna till hemsidan, det är det smidigaste. Så slipper du ha material i bilen, ta provet och se till att kunden får sin rapport. Annars kommer rapporterna skickas till dig och du måste sedan se till att kunden får sin rapport.

vattenprovtagning.se beställer kunden ett paket som är lämpligt, får hem väskan med alla instruktioner och returfraktsedel. Samt får rapporten och fakturan hemskickad till sig

Upp

Stamspolning avloppsrör – akut eller underhåll

Stamspolning utföres vid behov. Som underhåll bör stamspolning utföras regelbundet åtminstone vart 10:e år.

Avlopsstammar kan delas in i tre delar, i ordning som följer:

Stickledning
Ledningen som går från lägenheten kallas stickledning, den bör spolas vart 6.e år.

Vertikal stam
Där stickleningen slutar, ansluter den till vertikala stammen, som bör spolas vart 10:e år.

Samlingsledning
Den vertikala stammen ansluter till samlingsledningen, som bör spolas vart 6:e år, det är i denna som problemen ansamlas.

Vi större problem med exempelvis mycket fettansamling, så kan man spola rent med hetvatten.

Upp

Rotfräsning av avloppsrör

Rotfräsning tar man till när rötter från träd har trängt in i avloppsledningen. Man fräser bort rötterna med kätting. Rotfräsning löser problemet med inträngande rötter, temporärt, under ett till två år. Kan utföras som provisorisk lösning en eller ett par gånger, sen är det risk att rören går sönder. När rotfräsning utföres vet man att man måste budgetera, för att gräva upp röret, eller göra en relining.

Gamla rör, ofta tillverade i gjutjärn, eller betong, vittrar sönder med tiden.

Efter en rotfräsning och relining finns ej längre någon spricka eller öppning i röret som roten kan ta sig in i.

Upp

Relining – nya stammar utan stambyte

Renovera dåliga rör! Relining, eller stamrenovering, kan med rätt metod utföras även på rör i mycket dåligt skick. För att utföra relining, eller stamrenovering anlitar vi en underentreprenör.

Relining kan göras på två sätt. Den ena metoden innebär att man ”målar” rören invändigt, man sprutar in gummiepoxifärg. Om man använder denna metod, är det mycket viktigt, att man vid stamrensningar, inte använder för högt tryck, för då kommer beläggningen att skadas, rören kommer börja rosta och snart får man läckage.

Den metod vi förespråkar är den som använder en ”strumpa”. För att beskriva det med lekmannens ord, så bygger man upp ett plaströr på insidan. Det ”nya” röret skapas genom att man använder en strumpa, som man blåser upp med en ”ballong”. Ballongen som är på insidan av strumpan, trycker ut glasfiberplasten, som kommer att täcka och isolera alla sprickor, håligheter och skarvar. Glasfiberplasten får sedan härda under ett dygn. Den här typen av relining, eller stamrenovering, kan man utföra, näst intill oavsett hur dåligt skick rören är i. Om det finns hål, sprickor, skarvförskjutningar eller till och med saknas bitar av rörledningen, så utgör detta med andra ord inget hinder, för att utföra den här sortens relining.

Relining/stamrenovering ger en livslängd som är längre än den man får efter ett tradioneltt stambyte.

Dagens nya rör håller inte lika länge som de gamla. Gjutjärnsrör från 1900-talet fram till någonstans runt 1970, hade en tjocklek på 6 – 9 milimeter. Idag är rörtjockleken 3, 5 milimeter med en expoximålning på insidan. Dessa rör har en mycket god hållbarhet, så länge man inte gör några ingrepp på dem. Så fort man har sågat i rören, för att till exempel göra en ny anslutning, eller passbit, så blottas metallen/järnet och röret kan rosta sönder/igenom på så kort tid som fem år

90% av stambytena görs i förtid, ofta 10 år tidigare än vad som skulle behövas. Tradionellt stambyte görs med 10 års garanti. På grund av de nya sortens rör som används, så kan det, om det vill sig illa, vara dags för ett nytt stambyte, redan efter garantitidens utgång.

Upp

Garagespolning

Stockholms Avlopssanering AB utför även spolning av golv och väggar i Garage. Garagespolning avslägsnar oljefläckar och sot som kommer från avgasrör. Självklart uförs samtidigt rensning av avlopp.

Upp

Dräneringar runt fastigheter

Vi spolar och gör rent dräneringsrören. Blir det stopp i ett dräneringsrör, finns risken att det leder till fuktskador i grund och väggar.

Vi rensar dräneringsrören, för att förebygga fuktskador i källare, väggar och bottenplatta.

Upp

Företag – rensa avlopp – garagetvättar – spolning tvätthallar

Vi utför avloppsrensning, samt garagetvättar och spolning av tvätthallar, åt företag.

Upp

Kontakt

Stockholms Avloppssanering AB – Vi hjälper Dig med stopp och andra problem i avlopp. Vi har även dygnet om jour, för akuta stopp i avloppsrör. Kontakta oss på telefon 0762 – 66 70 44, via e-post  info@spolarent.se eller via formulär nedan.

Fält markerade med fet stil är obligatoriska

Upp