Garantier

Villor:

Totalspolning, 1 års garanti.
Panikspolning/jourstopp 3 månaders garanti, på den spolade delen.

Bostadsrättsföreningar.

2 års garanti på helspolning
Panikspolning/jourstopp: 3 månaders garanti